Vote Labour. Pleidleisiwch Llafur.

Vote Labour. Pleidleisiwch Llafur.

I’m an unpaid carer and the Tory, Cost of Living Crisis is affecting us all.

You can’t be a law maker and a law breaker: Johnson & Sunak lied to us.

Vote them out.
At every level.
Vote Labour.

//

Dwi’n gofalwyr di-dâl ac y Torïaid, Argyfwng Costau Byw yn effeithio bob un ohonom.

Allwch chi ddim gwneud y gyfraith ac wedyn torri’r gyfraith: Johnson a Sunak wedi celwydd i ni.

Pleidleisiwch nhw allan.
Ar bob lefel.
Pleidleisiwch Llafur.